Bij Intervat btw aangifte doen

1 min read

Online is handiger dan op papier
Via Intervat btw aangifte doen is iets wat tegenwoordig steeds meer wordt aangemoedigd bij ondernemers. Dat is niet zo vreemd want de overheid heeft de handen behoorlijk vol aan het verwerken van papieren formulieren waarmee de BTW wordt aangegeven. Intervat is de digitale dienst van de overheid waar jij als ondernemer heel eenvoudig melding kan doen van de BTW die je hebt ontvangen over geleverde goederen en diensten. Voor sommige ondernemers is het even wennen. De overstap naar digitale aangifte lijkt behoorlijk groot. Zeker wanneer het papieren formulier jarenlang vertrouwd is geweest.

Niet langer via PDF
In het verleden was het nog zo dat je als ondernemer op Intervat een PDF formulier moest invullen. Niet voor iedereen was dat even duidelijk en het kwam dan ook geregeld voor dat er formulieren met de hand werden ingevuld en vervolgens weer werden ingescand. Sinds 14 mei 2018 is de federale overheidsdienst financiën dan ook overgestapt op een programma waarbij via digitaal boekhouden de aangifte rechtstreeks ingediend kan worden. Er kan voor worden gekozen om het boekhoudprogramma de aangifte te laten doorsturen. De ondernemer kan er echter ook voor kiezen om in het programma van de overheid de inkomsten die BTW plichtig zijn aan te geven. De aangifte moet maandelijks voor de 20ste binnen zijn. Doordat het nieuwe Intervat systeem nog wat kinderziekten heeft komt het echter nu en dan voor dat de aangifte noodgedwongen pas later de deur uit kan.

Meer verhalen